Familier og børn

Familier og børn

Alle medlemmer af en familie er vigtige og skal derfor have en stemme, når vi skal søge at forstå den konkrete dynamik, der er i spil i familien og de udfordringer, der opstår som følge heraf. Det kræver at der gives plads til hver enkelt familiemedlems forståelse og oplevelse af at være en del af familien. Som familieterapeut skaber jeg derfor en ramme, hvor både I som forældre og jeres børn oplever at  blive støttet i det der er svært – uden at nogen oplever sig forkerte. Og uden at I oplever at jeg som familieterapeut skal bestemme, hvordan I skal være familie.

I får min støtte til at forstå jeres børns grunde til at gøre hvad de gør udfra præmissen om at børn gør det bedste de kan under de givne rammer. Der er uanede muligheder for udvikling og forandring og og dem skal vi finde sammen.

Jeg arbejder med familier indenfor forskellige rammer med forskellig funktion. Det kan I læse mere om herunder.

 

Familierelationer og trivsel

Processuelle forløb for forældre, der er klar til at gå vejen

  • Miniforløb
  • Udvidet forløb (temafordybelse, hjemmearbejde i form af fokuspunkter,  opsamling og input til selvudviklingsproces)
  • Fordybelsesforløb (fordybelse i familiens dynamik, livline følgeskab, feedback ift. hverdag løbende)

 

Sådan kan jeg guide jer i jeres proces

Fordi jeg tror på at mennesker og derved familier er forskellige, hjælper jeg ikke udfra en fast skabelon.
Derfor indledes alle nye samarbejder med en indledende telefonisk samtale, hvor I beskriver jeres problemstillinger og fortæller om jeres ønskede mål for forandring i jeres familie. I samtalen vil jeg give jer min vejledning til potentialer og udfordringer, samt skitsere jeres proces, så der kan skabes overblik over jeres kommende udviklingsrejse.

Denne samtale er altid gratis og du kan booke tid lige her. Kontakt mig nu

Procesformen

Udvikling af og mellem mennesker kræver proces. Derfor vil I opleve, at jeg anser proces som en værdi i sig selv, når I ønsker at forandre noget i jeres familie. Samtidig har jeg altid forkus på det mål vi sætter, så udviklingen bliver konkret og målrettet.

Da vi ikke kan udvikle noget udfra antagelser, inddrager jeg altid alle i familien undervejs – også børnene. Men ansvaret er de voksnes og det kommer vi til at være sammen om, hvis I vælger at jeg skal støtte jer og jeres families trivsel. 

Et familieforløb hos mig udspringer af en relationel forståelse, hvor jeg igennem at dele det jeg oplever i samspillet med jer som familie, støtter jer i at opnå større forståelse af hinandens reaktioner og behov og jeres indbyrdes samspil. Igennem et familieforløb får I en større indsigt i og forståelse af, hvordan samspillet ser ud  i jeres familie.  Jeres børn oplever et rum, hvor det er trygt at være, hvor der arbejdes på at skabe forståelse af hinanden og hvor de får en stemme  igennem at blive lyttet til, inddraget og mødt i det, der er vigtigt for dem.

Jeg tror på  at der skal forskelligt til for at støtte forskellige familier og jeg har derfor fokus på hvad der virker for den enkelte familie, når forløbet tilrettelægges sammen med jer.  

 

Gennem et forløb kan der indgå:

Afdækning af behov, teori-appetizere til inspiration, temasessioner udfra jeres konkrete familie, fordybelsessessioner, hjemmearbejde i form af fokuspunkter, feedback på konkrete situationer, iagttagelser og vejledning i hjemmet, familiesamtaler, legesessioner, hesteassisterede sessioner, hjemmevejledning og videoanalyse,  følgeskab i form af ad hoc kontakt til jer forældre og løbende støtte i udviklingsprocessenprocessen samt opsamling ved afslutning af forløb og input til selvudviklingsproces.

 

Emner vi altid kommer omkring

Forståelse af, hvordan børns sociale og følelsesmæssige udvikling sker og hvordan I bedst støtter denne udvikling som forældre

Hvordan vi som forældre kommer i spil med vores eget nervesystem og mønstre fra egen familie

Forældreskab, ansvar og værdier

Udviklingsstøttende samspil og børns behov

Lydhøre grænser og deres betydning for menneskers udvikling

At sige til og fra i relationer som præmis for selvværd og trivsel

Skyld, og skam

Følelser, hvordan vi lærer både at mærke og at regulere dem samt deres betydning for konflikthåndtering

Retten til at være  som vi er og at have lov til at have det som vi har det og hvordan vi som forældre støtter en sådan dynamik

Jeres børn og de problemstillinger I oplever i familen

Jeg tilbyder familievejledning baseret på iagttagelser i hjemmet, familiesamtaler og videofilmede situationer. Forløbet aftales individuelt og starter altid med en samtale hos mig hvor børnene er med og ved hvad der kommer til at ske. I forløbet indgå feedbacksamtaler med forældre og aftale om fokuspunkter. Ligeledes arbejder jeg med direkte intervention og guiding i samspillet mellem familiemedlemmer, og hvordan aftales som del af rammen for forløbet.

Et typisk familievejledningsforløb indeholder følgende:

  • Indledende samtale med hele familien i min terapeutpraksis i Lyngby
  • 2 x iagttagelses sessioner i hjemmet, hvor jeg filmer eller tager noter
  • Feedbacksamtale med forældre og dialog om mulige fokuspunkter
  • Videofilm optaget af forældre/iagtagelser foretaget af mig/deltagelse i specifikke situationer/aktiviteter i familien udfra aftale/direkte intervention og guidning i samspillet
  • Feedbacksamtale med forældre
  • Fælles familiesamtale – alles oplevelser af forløbet, familietjek (hvordan er trivslen lige nu)  og herefter afslutning eller aftale om videre samarbejde (er aftalt med forældre inden)

Hvis I overvejer et familievejledningforløb, kan I booke en gratis afklarende samtale her og høre mere om mulighederne og få svar på evt. spørgsmål.

Jeg laver både praktisk pædagogisk støtte samt familiebehandling i hjemmet og i mit eget lokale. Jeg er inspireret af relationelle tilgange særligt Theraplayprincipper og i det hele taget at inddrage leg og samvær som en væsentligt element i såvel den praktisk pædagogiske støtte som familiebehandlingen. 

Jeg arbejder udfra såvel fokuspunkter, SOS og  handleplaner og sætter en ære i at matche såvel forvaltningens mål med indsatsen som familiens oplevelse af hvad der støtter dem i deres hverdag og hvad der skaber  udvikling i retning af bedre trivsel og rammer for børnene.

Jeg arbejder ligeledes  videobaseret i min feedback ligesom at jeg er ved at implementere FIT som en del af arbejdet med familens feedback og oplvevelse af indsatsen og kontakten til mig.

Supervision, faglig ajourføring og kontinuerligt arbejde med egen faglighed er en selvfølge.