Hesteassisteret udvikling og terapi

Hesteassisteret udvikling og terapi

Heste er yderst sensitive og indgår i samspil hvor de er i stand til at spejle vores adfærd og følelser uden at dømme eller have skjulte dagsordener. Samspillet er nonverbalt og herigennem sættes vi mennesker naturligt i en ramme, der er baseret på det der sker “her og nu”. Og vi kan igennem samspil med hestene og hinanden,  lære om basale elementer i socialt samspil såsom at være tydelig, udtrykke behov, samarbejde, sige til og fra og sætte grænser samt give os øget nærvær, selvbevidsthed og selvværd.

Jeg er uddannet i at facilitere udvikling og læring assisteret af heste og tilbyder forskellige sessioner og forløb – for voksne alene, forælder i samspil med barn og børn alene.

Læs mere herunder

 

 

Når hestene inddrages i terapien, kan de være med til at

  • Lære os om ansvar
  • Lære os om indføling, forståelse og empati
  • Opbygge selvværd og selvsikkerhed
  • Øge kommunikationen imellem de deltagende
  • Øge selvbevidtshed og selvindsigt
  • Skabe nærvær og grounding
  • Lære os om egne grænser, behov og tydelighed

 

 

 

Et fokus i et familie eller forælder/barn-forløb kan være:

Forælder-barn samspil
Relationer
Konflikter  – hvad skyldes de og hvordan de kan håndteres
Grænsesætning
Forskellighed
At lytte, vente og aflæse signaler
Tydelighed
Nærvær
Lavt selvværd
Adfærdsudfordringer

 

Hvis I ønsker et forløb, hvor jeres familietrivsel og forståelse af hinanden øges igennem at I arbejder med heste i dele af processen,  indledes dette med en samtale med hele familien. Her lærer jeg jer at kende og laver en vurdering af om hestene kan assistere processen og i så fald hvordan jeg kan facilitere denne proces for jer. Etik og de enkelte deltageres sikkerhed og tryghed (såvel børnenes, forældrenes som hestenes) er væsentlige værdier i mit arbejde og der kan derfor være tilfælde, hvor jeg ikke tænker at inddragelse af hestene i processen er den rette vej. Det tager jeg en samtale med jer om og tilbyder en anden vej.

Ring og hør mere om mulighederne på 40529425

I min terapeutiske praksis inddrager jeg forskellige metoder

til at understøtte klienternes arbejde med sig selv.

Naturen og samspil med heste er fantastiske redskaber til at

lære os om eks. ro, selvværd, tydelighed, grænser, samspil,

samarbejde, kontakt og at være med det der er.

Jeg tilbyder særlige forløb for voksne, som ønsker redskaber til at mestre

deres ADHD/ADD eller voksne, som oplever fobi, angst eller stress symptomer.

Ring og hør om mulighederne og om det kunne være noget for dig