Opgaver udfra serviceloven

Opgaver udfra serviceloven

Baseret på min familieterapeutiske uddannnelse og store pædagogiske erfaring med såvel relationsarbejde som konsulentrollen, arbejder jeg med familier indenfor forskellige rammer og løser opgaver med såvel behandlings- som støttende sigte.

Det kan I læse mere om herunder.

Supervision, faglig ajourføring og kontinuerligt arbejde med egen faglighed er en selvfølge. Jeg  er derfor aktiv i såvel erfagruppe som netværksgruppe, der begge løbende udfordrer mig fagligt og giver mig den støtte, der er nødvendig for at jeg selv kan stå skarpt og med overskud til at støtte andre.

 

Jeg løser familiebehandlingsopgaver i  familiens i hjem og  i mit eget lokale. Jeg er inspireret af relationelle tilgange særligt Theraplayprincipper og i det hele taget at inddrage leg og samvær som et væsentligt element i at skabe udvikling og nye erfaringer med samspil i de familier jeg kommer i. Herudover er mit speciale at se på dynamikker og skabe indsigt hos forældrene i på hvilken måde dere børns adfærd kan forstås og på hvilken måde vi sammen kan søge at skabe bedre vilkår for trivsel og indbyrdes forståelse .

Jeg arbejder udfra såvel fokuspunkter, SOS og  handleplaner og sætter en ære i at matche såvel forvaltningens mål med indsatsen som familiens oplevelse af hvad der støtter dem i deres hverdag og hvad der skaber  udvikling i retning af bedre trivsel og rammer for børnene.

Jeg arbejder ligeledes med videobaseret feedback ligesom at jeg er ved at implementere elementer af FIT som en del af arbejdet med familens feedback og oplevelse af indsatsen samt kontakten til mig.

Jeg er professionel §54 støtteperson og medlem af PS Foreningen.

Med mig som § 54 støtteperson kan du som forældre regne med støtte i såvel det svære som i det der går godt. Og som kommune kan du regne med at jeg kender loven og ved hvad der er min rolle samt hvordan jeg bedst støtter op om børnene også i denne rolle.

Jeg har bred arbejdserfaring med såvel børn, familier og forældre både som pædagog, socialkonsulent og familieterapeut samt underviser og vejleder indenfor den pædagogisk verden.

Jeg tror på forandring og jeg har troen på, at det at dele det svære og få støtte til at klare den svære situation det er at være forælder til et barn eller en ung der er anbragt, kan gøre en kæmpe forskel.
Jeg kan støtte dig som forældre i at få den bedst mulige relation til dit barn og være med dig i at håndtere samarbejdet med kommune og institution.

Du er som forælder velkommen til at ringe og snakke med mig, så du kan afgøre om det er mig du ønsker eller hvis du er sagsbehandler har kendskab til en forælder, som ønsker at finde en der kan støtte dem.