Jeg hedder Lena og er eksamineret familie- og psykoterapeut samt pædagog.

Jeg har mange års erfaring med børn og familier og brænder for at støtte til udvikling i forskellige sammenhænge. Jeg har både familier, par og individuelle klienter i terapi ligesom jeg laver familiebehandling og arbejder som §54 støtteperson. Indimellem har jeg også opgaver som ressource- og støttepædagog i daginstitutioner. Jeg er særligt optaget af hvordan terapi og behandling bedst kommer til at give mening for alle de involverede og jeg inddrager derfor andre redskaber end samtale.  

Mit afsæt som terapeut / rådgiver

Jeg er optaget af mennesket i dets relationer og støtter mine klienter i at forstå sig selv i sine relationer. En væsentlig del af mit værdigrundlag er, at hvis en i familien mistrives, og har symptomer af forskellig art, så har det betydning for alle. Helheden har betydning og er vigtig for at kunne forstå dynamikken og for at alle kommer til orde.Jeg inviterer derfor hele familien/alle der har betydning for det, der skal arbejdes med, ind i terapien. 

Jeg arbejder oplevelsesorienteret og tager udgangpunkt i det der sker i sessionerne. Jeg har fokus på at støtte jer i at opleve det der sker imellem jer og at skabe indsigt i hvilken dynamik I har i jeres indbyrdes relationer. Dette uanset om du kommer med din familie, din partner, med en ven eller alene.

Derudover inddrager jeg heste i mit terapeutiske arbejde med individuelle klienter, familier samt børn og unge. 

Individuel psykoterapi

Hesteassisteret terapi og behandling

Familieterapi, forældrerådgivning og familiebehandling

"Når vi kører hjem herfra, er det som om stemningen er lettere. Jeg føler, at vi er begyndt at snakke sammen på en anden måde. Jeg tror også vi lytter mere til hvad børnene egentligt siger.

Far, 48 år om familieterapi

"Alle familier burde have en Lena, som de kunne snakke med om deres børns trivsel. I starten troede jeg, at det var mine børn, der skulle have hjælp, men jeg har jo fundet ud af at det handler om os som forældre. Og hvad vi gør. Det har været helt afgørende for mig."

Mor til 3, 31 år

"Tusind tak for din støtte. Vi er gået i gang med de forslag du gav og kan allerede mærke at det gør en forskel. Han virker mindre vred, og vi kan bedre tackle det. ".

Mor til 2, 41 år