Familier og børn

Familier og børn

Alle medlemmer af en familie er vigtige og skal derfor have en stemme, når vi skal søge at forstå den konkrete dynamik, der er i spil i familien og de udfordringer, der opstår som følge heraf. Det kræver at der gives plads til hver enkelt familiemedlems forståelse og oplevelse af at være en del af familien. Som familieterapeut skaber jeg derfor en ramme, hvor både I som forældre og jeres børn oplever at  blive støttet i det der er svært – uden at nogen oplever sig forkerte. Og uden at I oplever at jeg som familieterapeut skal bestemme, hvordan I skal være familie.

Jeg arbejder med familier indenfor forskallige rammer med forskellig funktion. Det kan I læse mere om herunder.

 

Familieterapi hos mig udspringer af en relationel forståelse, hvor jeg igennem at dele det jeg oplever i samspillet med jer som familie, støtter jer som familie i at opnå større forståelse af hinandens reaktioner og behov og jeres indbyrdes samspil. Jeg tror på  at der skal forskelligt til for at støtte forskellige familier og jeg er derfor ikke optaget af koncepter og bestemte metoder men i højere grad af kontakt og mening for den enkelte i familien. 

Jeg arbejder som udgangspunkt med at hele familien indgår i terapien og har en stemme, så det er helheden, der er i fokus. Jeg er optaget af at skabe et rum, hvor både forældre og børn oplever sig mødt og velkommen på deres præmisser. Det betyder at jeg er nysgerrig på hvilken oplevelse I som familie har af at deltage og hvad jeg kan bringe i spil for at øge jeres oplevelse af at være deltagende og betydningsfuld i processen. Så det giver mening for jer i form af øget trivsel og mere udviklende samspil indbyrdes.

Igennem familieterapien får I som forældre en større indsigt i og forståelse af, hvordan samspillet ser ud  i jeres familie og derved får I mulighed for at tage stilling til om noget skal være anderledes. Jeres børn får igennem familieterapien oplevelsen af, at her er et rum, hvor det er trygt at være, hvor der arbejdes på at skabe forståelse af hinanden og hvor de får en stemme  igennem at blive lyttet til, inddraget og mødt i det der er vigtigt for dem.

For det meste sker familieterapien i mit lokale i Kgs. Lyngby.

Når jeg inddrager heste til at assistere mig i at støtte familiens  udviklingsproces, vil en del af forløbet pt. foregå på en landejendom lidt udenfor Gundsø Magle.  Sidstnævnte kan I læse mere om her.

Jeg tilbyder familievejledning baseret på iagttagelser i hjemmet, familiesamtaler og videofilmede situationer. Forløbet aftales individuelt og starter altid med en samtale hos mig hvor børnene er med og ved hvad der kommer til at ske. I forløbet indgå feedbacksamtaler med forældre og aftale om fokuspunkter. Ligeledes arbejder jeg med direkte intervention og guiding i samspillet mellem familiemedlemmer, og hvordan aftales som del af rammen for forløbet.

Et typisk familievejledningsforløb indeholder følgende:

  • Indledende samtale med hele familien i min terapeutpraksis i Lyngby
  • 2 x iagttagelses sessioner i hjemmet, hvor jeg filmer eller tager noter
  • Feedbacksamtale med forældre og dialog om mulige fokuspunkter
  • Videofilm optaget af forældre/iagtagelser foretaget af mig/deltagelse i specifikke situationer/aktiviteter i familien udfra aftale/direkte intervention og guidning i samspillet
  • Feedbacksamtale med forældre
  • Fælles familiesamtale – alles oplevelser af forløbet, familietjek (hvordan er trivslen lige nu)  og herefter afslutning eller aftale om videre samarbejde (er aftalt med forældre inden)

Hvis I overvejer et familievejledningforløb, kan I booke en gratis afklarende samtale her og høre mere om mulighederne og få svar på evt. spørgsmål.

I disse samtaler deltager kun forældre og samtalerne har til formål at afklare hvilke mulige veje der er at gå. 

I forældrerådgivning hos mig arbejder vi ikke i dybden med dynamik og indbyrdes relationer men i højere grad med konkrete problemstillinger og hvordan det kan angribes og hvilke handlemuligheder der kunne være. Det er derfor ikke et længere forløb men i højere grad redskaber, som I som forældre selv er i stand til at sætte i spil hjemme.

Det er min erfaring at mange forældre er udfordret af at være i kontakte med fagpersoner, som enten ikke synes at forstå deres barn, mener der er noget galt med barnet eller med forældrenes opdragelse. Det er min erfaring at der er brug for et nuanceret billede og samarbejde baseret på nysgerrighed fra både forældre og fagfolk i forhold til at hjælpe børn. Jeg deltager derfor gerne i samtaler med skole eller institution, når det opleves vanskeligt at få barnets perspektiv ind i samtalerne med fagfolk og hvor der ikke er nysgerrighed på barnets grunde til at gøre hvad det gør. Børn gør det bedste de kan og der jeg tror på at der er uanede muligheder (Søren Hertz’ sigende begreb), som vi skal finde sammen. 

Hvis I som forældre ønsker mere end et par samtaler, kan det ske enten igennem familieterapi med hele familien eller igennem familievejledning, hvor jeg kommer hjem til jer eller I filmer situationer, som I ønsker at blive klogere på. Som vi så analyserer og har dialog omkring med det formål at forstå hvad der er på spil for de involverede og hvilke andre veje der kunne være at gå.

Jeg laver både praktisk pædagogisk støtte samt familiebehandling i hjemmet og i mit eget lokale. Jeg er inspireret af relationelle tilgange særligt Theraplayprincipper og i det hele taget at inddrage leg og samvær som en væsentligt element i såvel den praktisk pædagogiske støtte som familiebehandlingen. Jeg er vandt til at arbejde med både udviklingsplaner, handleplaner og egen praksis og sætter en ære i at matche såvel forvaltningens mål med indsatsen som familiens oplevelse af hvad der støtter dem i deres hverdag og hvad der skaber  udvikling i retning af bedre trivsel og rammer for børnene.

Workshop for barselsgrupper

Jeg faciliterer workshops for mødre/fædregrupper, hvor I får teoretisk forståelse af, hvordan børns sociale og følelsesmæssige udvikling sker, hvordan I bedst støtter denne udvikling som forældre, samt hvordan I som forældre kommer i spil med jeres eget nervesystem og mønstre fra egen familie og derved udfordres. Og jeg deler en konkret metode til hvordan I som forældre kan holde fokus på jeres ansvar for relationen.

Worshoppen består af små teori-appetizere til inspiration, babylege, refleksion over oplevelser i gruppen samt forslag til videre fordybelse for de interesserede.

Workshoppen kan udvides til et forløb over 6 gange, hvor der bliver mulighed for at gå i dybden med det I er interesseret i, samt at arbejde med særlige fokuspunkter som forældre og få flere konkrete forslag til hvordan I skaber et udviklingsstøttende samspil med jeres barn.

Forløb og pris aftales individuelt udfra antal gange og antal deltagere

 

Hvis I vil høre mere, kan jeg kontaktes via telefon nedenfor eller I kan booke tid til en uforpligtende samtale her