INDIVIDET I RELATIONER

 

Kend dig selv og forstå dine reaktioner og stå stærkere i dine relationer

Et processuelt individuelt forløb for voksne, der vil forstå sig selv bedre

og derved styrke sine relationer

Når vi forstår os selv igennem et dybere kendskab til egne reaktioner, er det nemmere at forstå, hvordan vi er sammen med andre og hvad vi udfordres af. 

Alle livets facetter bliver sjovere og mere meningsfyldte, når vi er i stand til at

kunne sige til og fra overfor andre og ja til os selv. Uden at nogen er forkerte.

For mig handler udvikling om selvindsigt og ikke

om at lave sig selv om.

I et forløb hos mig, vil jeg derfor støtte dig i at undersøge, hvad der er på spil for dig, hvilke mønstre du har med dig og hvordan det påvirker dine nuværende relationer. Og sammen fordyber vi os i hvilke værdier der er vigtige for dig og i hvilken grad disse er nærværende i dine relationer og i den måde du drager omsorg for dig selv.

Dette for at du igennem en større indsigt i dig selv, i højere grad kan træffe bevidste valg om hvad du vil i dit liv generelt og i de relationer du har og indgår i.

 

 

Jeg tror på, at der skal forskelligt til for at hjælpe forskellige mennesker. 

Jeg tilrettelægger derfor mine forløb individuelt og vælger metoder afhængigt af

hvad du ønsker at arbejde med.

Temaer kunne være:

 

Oplevelsen af at du ikke er god nok som du er

Støtte til større selvaccept og selvomsorg

Skyld og skam – den hårde indre dommer

Opvækstvilkår som forstyrrer dig i dine nuværende relationer

Konflikter i dine relationer

– til dine børn, søskende, forældre, venner, kolleger

Oplevelse af afmagt og følelser der er svære at håndtere

 

Arbejdsform

 

Jeg er inspireret af en legende og inddragende tilgang til selvudvikling samt af hvordan procesøvelser kan assistere os i forståelsen af os selv, at finde ro og komme i kontakt med os selv og de følelser, der er på spil.

Min stil er oplevelsesorienteret og eksperimenterende, hvilket betyder at jeg inddrager forskellige metoder og værktøjer til at facilitere de temaer du som kunde ønsker at arbejde med.

Jeg er optaget af kontakt og relation og af at støtte forståelse af egne reaktioner ind i samspil med andre mennesker.

FORLØB

   Jeg bruger min erfaring og bevidste nysgerrighed til at skabe forløb, der bedst matcher jeres ønske 

   om forandring hvad enten I kommer som familie eller du kommer alene med ønsket om støtte til

   at blive klogere på dig selv igennem at få større indsigt i egne reaktioner.

  Alle forløb hos mig tilrettelægges individuelt udfra en indledende, nysgerrig samtale hvor jeres       

  ønsker matches mine erfaringer med hvad der vil kunne støtte den forandring du ønsker. Der er 

  bestemte temaer der altid indgår og proceselementer, jeg altid inddrager.

  De faste temaer er:

Mentalisering (at forstå sig selv udefra og andre indefra)

Relationel udviklingsforståelse og udviklingsstøttende samspil

Mønstre fra egen familie 

       Personligt lederskab som forældre, ansvar, værdier og grænser

       Følelser, hvordan vi lærer både at mærke og at regulere dem samt deres betydning for konflikthåndtering

   

   Herudover er der afhængigt af forløbets længde nogle temaer, som vælges i samarbejde med jer 

   som familie.

 

   De faste proceselementer er aktiviteter, der faciliterer samtale om temaerne og lege der     

   understøtter samspil, følelser og kropsfornemmelser i nuet.

   Elementer der kan indgå i et forløb afhængigt af vores indledende samtale kan være:

   Vejledning udfra konkrete situationer, feedback udfra videooptagelser,

   familiesessioner faciliteret via leg og kreative aktiviteter, forældresessioner, børnesessioner,

   fokuspunkter for forældre, onlineundervisning om temaer.

   I de længere forløb kan der indgå fokuspunkter, session med ven/partner, rollespil og

   familieopstilling, der skaber indblik i dynamikker i dine relationer, terapeutiske funderede

   vejrtræknings- og kropsøvelser samt aktiviteter og nærvær med heste.

MINIFORLØB

  I dette forløb er vi nysgerrige på dig og      det du oplever i dine relationer.                  Herefter rettes fokus mod dine behov        og hvad der er på spil for dig. Udfra            dette får du videoinspiration om                  hvordan du kan forstå dette og min            vejledning om hvad du selv kan gøre for    at styrke den nye indsigt, forløbet har        givet dig. 

  Forløbet indeholder følgende:

  Afdækkende og nysgerrig samtale

  3 sessioner med fokus på dig

  Videofiler om relevante temaer

  Opsamling og input til dit eget arbejde

UDVIDET FORLØB

  I dette forløb dykker vi nysgerrigt ned  i,    hvad du oplever i dine relationer og du      får min støtte til at forholde dig til                udvalgte temaer, der opleves vigtige for    dig. Løbende og afsluttende formulerer    vi sammen 2-3 fokuspunkter, som du        ønsker at arbejde videre med og                  styrke i dit liv. Som afrunding får du    videoinspiration om hvordan du kan          forstå det vi har været sammen om og      min vejledning om hvad du selv kan            gøre for at styrke den nye indsigt,                forløbet har givet dig. 

  Forløbet indeholder følgende:

  Afdækkende og nysgerrig samtale

  6 sessioner med fokus på dig    

  2 processessioner med udvalgte temaer

  Hjemmearbejde i form af fokuspunkter  

  Opsamling og input til eget arbejde

  

FORDYBELSESFORLØB

  I dette forløb fordyber vi os i hvordan        du oplever dine relationer, hvad du har      med dig. Vi kortlægger din                            familiehistorie i form af et genogram og arbejder ind i dine behov, dine tidlige samspilserfaringer og din oplevelse af dig selv. VI laver løbende fokuspunkter sammen og du får mit følgeskab i hele forløbet i form af livlinestøtte og feedback på udfordringer og oplevelser løbende. Jeg står ved siden af dig og støtter dig i at tage roret i

  Forløbet indeholder følgende:

  Afdækkende og nysgerrig samtale   

  Kortlægning af din historie/genogram

  10 sessioner med fokus på dig 

  Hjemmearbejde i form af fokuspunkter

  Livline følgeskab adhoc via telefon og        mail

  Feedback på relationelle udfordringer 

  Opsamling og input til eget arbejde