Jeg hedder Lena Berit Pedersen og er eksamineret familie- og psykoterapeut MPF med en baggrund som pædagog.

Jeg har en PD i Psykologi samt efteruddannelse indenfor relationelle metoder og neuroaffektv udviklingsforståelse. Jeg har mange års erfaring med både almen- og specialpædagogisk praksis,  vejledning af pædagoger og forældre samt familierådgivning og-behandling.

Jeg har min egen virksomhed (Lenaberit) med forskellige ydelser afhængig af kontekst og behov. Til private tilbyder jeg familieforløb, terapeutisk funderede selvudviklingsforløb samt vejledning ud fra en relationel forståelse. Til fagpersoner tilbyder jeg udviklingsforløb, undervisning,  vejledning samt supervision.

Arbejdsform

Jeg er optaget af mennesket i dets relationer og støtter såvel voksne alene samt forældre og børn i at forstå sig selv og sine og andres reaktioner i det relationelle samspil. En væsentlig del af mit værdigrundlag er, at hvis en i familien mistrives, og har symptomer af forskellig art, så har det betydning for alle. Helheden har betydning og er vigtig for at kunne forstå dynamikken og for at alle kommer til orde.

Jeg arbejder oplevelsesorienteret og tager udgangpunkt i det der sker i sessionerne. Jeg har fokus på at støtte jer i at opleve det der sker imellem jer og derigennem støtte øget indsigt i jeres indbyrdes dynamik. Dette uanset om du kommer med din familie, din partner eller alene. Kommer du alene, vil fokus være på din reaktion i dine relationer, øget selvbevidsthed og hvad du oplever svært.

Jeg er optaget af at finde veje, der er meningsfuld og hjælpsom for den enkelte familie, klient, barn eller gruppe og eksperimenterer derfor med forskellige terapeutisk værktøjer, der kan støtte refleksion, , udvikling, empati og selvindsigt. Jeg inddrager ligeledes heste i mit terapeutiske arbejde hvor det giver mening – både med individuelle klienter, familier samt børn og unge.